Brannsystemer

For å sikre våre brukere om at GL-1230- systemene er miljøvennlige og vil fortsette å være miljøvennlige, kommer nå hver GL-1230-installasjon med en 20-års miljøgaranti. Hvis du ønsker informasjon om garantien, kan du kontakte den godkjente Gielledistributøren eller du kan kontakte Gielle på adressen på denne brosjyren.

I dag trengs raskt virkende, varige og rene slokkemidler – uten ozonnedbrytende egenskaper, og med minst mulig utslipp av «drivhusgasser » – som også er personsikre og dermed kan brukes i bemannede rom. Novec 1230 som brukes I GL-1230s anlegg fra Gielle, oppfyller denne krevende profilen nøyaktig. Den overensstemmer med alle lovbestemte krav, både nåværende og de vi forventer vil komme.

GL-1230 brannslokkeanlegg er spesialutviklet for bruk av Novec 1230 slokkevæske, og effektiviteten har blitt bevist ved uavhengige og kontrollerte branntester. GL-1230 er oppført som «acceptable without restrictions» (godkjent uten restriksjoner) av SNAP (US Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy) og finnes oppført på den europeiske ELINCS-listen. GL-1230- systemet er godkjent av LPCB, UL og FM, alle hovedstandarder for marineklassifiseringer, og er oppført i EN15004, NFPA 2001 og ISO 14520. Du kan sammenligne egenskapene med egenskapene til andre kjemiske slokkemidler – se tabell rett overfor – og du vil forstå hvorfor GL-1230 brannslokkenlegg er den beste langsiktige løsningen for beskyttelse av det som virkelig betyr noe for deg.

Devis gratuit

Kontakt oss