Novec 1230 Systemer


Raskt fungerende beskyttelse

Gielle GL-1230 anleggene som benytter Novec 1230 slokkevæske er designet for å fungere raskt. Varmen absorberes hurtig, slik at brannen slokkes. Når Gielle GL-1230 anlegget aktiveres, tømmes flaskene i løpet av 10 sekunder, og slokker branner i klasse A, B og C, før de har mulighet til å spre seg. I og med at brannen slokkes raskt, medfører det mindre skade, lavere reparasjonskostnader og redusert nedetid.


Miljøbeskyttelse:

Nesten alt vi foretar oss har innvirkning på miljøet. Alt fra å slå på luftkondisjoneringen til å starte opp bilen. Novec-systemene er forskjellige fra andre systemer fordi slokkemiddelet er uten ozonnedbrytende egenskaper og et potensiale for global oppvarming på kun én, med atmosfærisk levetid på mellom tre og fem dager, noe som gjør Novec slokkemiddelet miljøvennlig og med minimal effekt på miljøet.

Novec 1230Ikke ta sjanser:

Toksitets testing viser at Novec 1230 slokkevæske trygt kan brukes I bemannede rom. Studier utført I uavhengige laboratorier viste at middelet har meget lav akutt og kronisk toksitet, med en ekstremt høy sikkerhetsmargin – forskjellen mellom slukke design konsentrasjonen og NOAEL-verdien (No Observable Adverse Effect Level), noe som gjør GL-1230 slokkevæske til en ekstremt sikker brannslokkeløsning for bemannede områder.

Typiske anvendelsesområder er datarom og -haller, telekommunikasjonssentre, olje- og gassanlegg, samt tog og fly, både i kommersiell og militær sammenheng.

Refylling av anlegget:

Refylling av GL-1230 flasker er enkelt fordi slokkevæskens høye kokepunkt (49 °C) medfører at den kan transporteres i lette, ikke trykksatte beholder. På denne måten er det mulig å sende Novec med flytransport, uten behov for eller kostnadene ved administrasjon av farlig gods.

Lavtrykksteknologi:

Gielle GL-1230 anleggene bruker 25 bar trykk og har vist seg i stand til å oppnå homogen fordeling ved dette trykket, noe som har ført til internasjonalt gjeldende godkjennelser.

Fordeler:

• GL-1230 anleggene er spesialkonstruert for Novec 1230 slokkevæske
• Ingen ozonnedbrytende egenskaper
• Potensiale for global oppvarming på kun én
• Klar, fargeløs væske, med svak lukt
• Enkel refylling
• Tømmetid 10 sekunder

Funksjoner Novec 1230 Systemer

GL-1230 brannslokkeanlegg er spesialutviklet for bruk av Novec 1230 slokkevæske, og effektiviteten har blitt bevist ved uavhengige og kontrollerte branntester. GL-1230 er oppført som «acceptable without restrictions» (godkjent uten restriksjoner) av SNAP (US Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy) og finnes oppført på den europeiske ELINCS-listen.

GL-1230- systemet er godkjent av LPCB, UL og FM, alle hovedstandarder for marineklassifiseringer, og er oppført i EN15004, NFPA 2001 og ISO 14520. Du kan sammenligne egenskapene med egenskapene til andre kjemiske slokkemidler – se tabell rett overfor – og du vil forstå hvorfor GL-1230 brannslokkenlegg er den beste langsiktige løsningen for beskyttelse av det som virkelig betyr noe for deg.

Uforpliktende prisantydning

 

Kontakt oss