Novec 1230 bruksområder

Gielle GL-1230 systemer, med Novec 1230 slokkevæske, har raskt blitt anerkjent som den beste løsningen for brannslokkeanlegg for beskyttelse av kostbare verdier og prosesser. GL-1230 er et system med rene slokkemidler som er påvist å være miljøvennlig.

Gielle GL-1230 anleggene som benytter Novec 1230 slokkevæske er designet for å fungere raskt. Varmen absorberes hurtig, slik at brannen slokkes. Når Gielle GL-1230 anlegget aktiveres, tømmes flaskene i løpet av 10 sekunder, og slokker branner i klasse A, B og C, før de har mulighet til å spre seg. I og med at brannen slokkes raskt, medfører det mindre skade, lavere reparasjonskostnader og redusert nedetid.

Detaljer »

Nesten alt vi foretar oss har innvirkning på miljøet. Alt fra å slå på luftkondisjoneringen til å starte opp bilen. Novec-systemene er forskjellige fra andre systemer fordi slokkemiddelet er uten ozonnedbrytende egenskaper og et potensiale for global oppvarming på kun én, med atmosfærisk levetid på mellom tre og fem dager, noe som gjør Novec slokkemiddelet miljøvennlig og med minimal effekt på miljøet.

Detaljer »

Toksitets testing viser at Novec 1230 slokkevæske trygt kan brukes I bemannede rom. Studier utført I uavhengige laboratorier viste at middelet har meget lav akutt og kronisk toksitet, med en ekstremt høy sikkerhetsmargin – forskjellen mellom slukke design konsentrasjonen og NOAEL-verdien (No Observable Adverse Effect Level), noe som gjør GL-1230 slokkevæske til en ekstremt sikker brannslokkeløsning for bemannede områder.

Detaljer »

Refylling av GL-1230 flasker er enkelt fordi slokkevæskens høye kokepunkt (49 °C) medfører at den kan transporteres i lette, ikke trykksatte beholder. På denne måten er det mulig å sende Novec med flytransport, uten behov for eller kostnadene ved administrasjon av farlig gods.

Detaljer »


Kontakt oss