Erstatte halon med Novec 1230

Novec 1230 representerer den aller nyeste utviklingen på slukkegasser og griper inn på et kjemisk nivå i brannen. Systemet slukker raskt og slukkemiddelet medfører ikke noen sekundære skader. Det er heller ingen rester av slukkemiddel.

Vi leverer slukkesystemer med slukkegassen Novec 1230

Slukkesystemet slukker brann selv med bare 6 % innblanding i luften.

Novec 1230 er en etterkommer fra Halon og Bruksområdene er som for Halon. Systemet har alle de positive egenskapene til Halon, men ingen av de negative. Slukkesystemet har en svært miljøvennlig profil og påvirker ikke ozonlaget samtidig som det er veldig personsikkert.


Fordeler Novec 1230

Novec 1230 er i slukkekonsentrasjon ufarlig for mennesker. Den kan derfor brukes i bemannede områder.

Den er særlig godt egnet til datarom, tavlerom, maskinrom, arkiver, museum og de fleste andre typer rom hvor innholdet ikke tåler vann. Slukkegassen har ingen negativ effekt på de objektene den beskytter. Fordelen med Novec 1230 systemer er at de krever mindre plass og trykkavlastning er ikke nødvendig.

• GL-1230 anleggene er spesialkonstruert for Novec 1230 slokkevæske
• Ingen ozonnedbrytende egenskaper
• Potensiale for global oppvarming på kun én
• Klar, fargeløs væske, med svak lukt
• Enkel refylling
• Tømmetid 10 sekunder


Le fluide de protection contre l’incendie Novec 1230, avec un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de zéro, un potentiel de réchauffement planétaire de 1 et une durée de vie atmosphérique de 5 jours est le produit se rapprochant le plus de cet idéal.

Par son profil environnemental inégalé, le fluide de protection contre l’incendie Novec 1230 est le premier produit de substitution aux hydrocarbures Halogénés.

Systemet

Systemet består normalt av en eller flere beholdere med No­vec 1230 koblet til et rørsystem med munnstykker. Beholderne er trykksatte med nitrogen opp til 42 bar. Novec 1230 forgasses i munnstykket og fordeles homogent i det rommet som er beskyttet.Beholdere finnes med kapasitet fra 3,75 til 176 kg som muliggjør optimal tilpassing til hvert enkelt prosjekt.

Systemet aktiveres via et deteksjonssystem be­stående av et sentralapparat samt detektorer av valgfritt slag. Manuelle utløsningsknapper kan plasseres ut etter behov. Systemet kan aktiveres mekanisk, pneumatisk eller elektrisk.


Miljøbeskyttelse

Nesten alt vi foretar oss har innvirkning på miljøet. Alt fra å slå på luftkondisjoneringen til å starte opp bilen. Novec-systemene er forskjellige fra andre systemer fordi slokkemiddelet er uten ozonnedbrytende egenskaper og et potensiale for global oppvarming på kun én, med atmosfærisk levetid på mellom tre og fem dager, noe som gjør Novec slokkemiddelet miljøvennlig og med minimal effekt på miljøet.

Uforpliktende prisantydning

Kontakt oss