Novec 1230 for Museer og arkiver

Ikke ta sjanser

Toksitets testing viser at Novec 1230 slokkevæske trygt kan brukes I bemannede rom.Studier utført I uavhengige laboratorier viste at middelet har meget lav akutt og kronisk toksitet, med en ekstremt høy sikkerhetsmargin – forskjellen mellom slukke design konsentrasjonen og NOAEL-verdien (No Observable Adverse Effect Level), noe som gjør GL-1230 slokkevæske til en ekstremt sikker brannslokkeløsning for bemannede områder.

Typiske anvendelsesområder er datarom og -haller, telekommunikasjonssentre, olje- og gassanlegg, samt tog og fly, både i kommersiell og militær sammenheng.

Uforpliktende prisantydning


 

 

Kontakt oss