Novec 1230 slokkevæske

Gielle tilbyr komplette løsninger med Novec 1230 slokkegass for alle typer installasjoner og markeder. Vi har lang erfaring og alle nødvendige godkjenninger for prosjektering, installasjon og service.

- Novec 1230 slokker ved å fjerne varme fra ilden.

- Novec 1230 er normalt i væskeform, men vil ved utløsning danne en gass blandet med luft.

- Novec 1230 krever mindre fysisk plass enn andre slokkemidler og egner seg derfor svært godt på lokasjoner med liten tilgjengelig plass til flaksebank.

Uforpliktende prisantydning


 

fysiske egenskaper Novec 1230
kjemisk formel CF3CF2C(O)CF(CF3)2
molekylvekt 316.04
Kokepunkt @ 1 atm 49.2°C (120.6°F)
FRYSEPUNKT Gjelder -108.0°C (-162.4°F)
kritiske temperaturen 168.7°C (335.6°F)
kritiske trykk 18.65 bar (270.44 psi)
kritisk problem 494.5 cc/mole (0.0251 ft3/lbm)
kritisk tetthet 639.1 kg/m3 (39.91 lbm/ft3)
metningstetthet , flytende 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)
gasstetthet ved 1 atm 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)
gass spesifikke volum ved 1 atm 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)
Flytende spesifikk varme 1.103 kJ/kg°C (0.2634 BTU/lb°F)
spesifikk varme, damp ved 1 atm 0.891 kJ/kg°C (0.2127 BTU/lb°F)
Fordampningsvarme på kokepunktet 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)
væskens viskositet ved 0 ° C / 25 ° C 0.56/0.39 centistokes
H2O oppløselighet novec 1230 fluid <0.001 % by wt.
damptrykk 0.404 bar (5.85 psig)
Dielektrisk styrke relat. ved 1 atmosfære (N2 = 1,0) 2.3

Novec 1230 anleggene er utviklet for å fungere raskt. Varmen absorberes hurtig slik at brannen slukkes. Når Novec anlegget aktiveres tømmes beholder(e) i løpet av 10 sekunder, og slukker brann i alminnelig brennbare stoffer, elektrisk utstyr og brennbare væsker, før den får mulighet til å utvikle seg.

Når brannes slukkes raskt medfører dette mindre skader, lavere reperasjonskostnader og redusert nedetid.
Typiske bruksområder for Novec 1230 brannslokkeanlegg er Datasentere, Telekommunikasjonsrom, Arkiver, Museer, Olje og – Gass installasjoner, Kraftstasjoner, Sivile og militære sjøfartøy, Sivile og militære luftfartøy, samt Jernbane og kollektivtransport.

Miljøfaktoren betyr mer og mer i dagens samfunn, og Novec skiller seg derfor ut ved at det ikke inneholder Brom eller Klor, og har ingen ozon-nedbrytende egenskaper, og heller ingen målbar innvirkning på klimaendringer.

Kontakt oss